ที่ตั้ง: 159  หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่สุกสามัคคี  ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
เบอร์โทรศัพท์: 054-833135  ต่อ 13 – 25   โทรสาร:054-833134
Email: mae_sook@hotmail.com
Website : www.maesook.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/maesook/
แผนที่ตั้งหน่วยงาน:https://www.google.co.th/maps/@18.7884062,99.5869662,15.25z?hl=th